Pick up line!

Alam kong anak ka ng tatay at nanay mo. Ang sa akin lang naman, baka gusto mo ring maging parents, ang parents ko?

 

 

Leave a reply